با شفر یا بی شفر مسأله این است.

این روزها و بعد از شکست مقابل السد و در آستانه حذف از آسیا گشتن دنبال مقصر دردی رو دوا نمی کنه.

اگر این این اتفاق یک اتفاق فوتبالی بوده که هیچ و اگر توطئه جدید مربیان سنتی برای در دست گرفتن مجدد استقلال هست باید فاتحه این فوتبال را خواند.

منظورم بحث هایی است که آقای طباطبایی مفتوح فرمودند در مورد سرپرست جدید باشگاه.

امیدوارم که با حمایت از شفر بتونیم در لیگ عنوان قهرمانی رو بدست بیاریم چون د ر آسیا با هزینه های کلانی که در فوتبال میشه بی انصافی هست که ما به دنبال ستاره سوم باشیم با دست خالی.منبع: http://blueboys7.blogfa.com/